Chính sách chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA

nspg

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm “Mang Phú quý đến với nông Gia”

Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia cam kết:

  1. Nâng cao trình độ quản lý và điều hành, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập của Công ty;
  2. Luôn cung cấp và không ngừng cải tiến những sản phẩm tốt nhất đảm bảo chất lượng và có độ tin cậy cao đối với khách hàng;
  3. Xây dựng văn hóa Công ty mà ở đó mọi cán bộ công nhân viên luôn không ngừng đổi mới và cải tiến nhằm tạo thêm giá trị cho khách hàng.

 

Speak Your Mind

*