Test nội dung ẩn 1

Mục tiêu chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng sản xuất kinh doanh cao trong năm 2015 – 2016; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp. […]

Chính sách chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Với phương châm “Mang Phú quý đến với nông Gia” Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia cam kết: Nâng cao trình độ quản lý và điều hành, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập của Công ty; […]

Chức năng, nhiệm vụ của công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!