Thông tin Liên hệ

Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia Trụ sở chính 📌 Địa chỉ : Lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa ☎️ Điện thoại : 02373 911 438     I      Fax: 02373 911 438 💌 Email: hanhchinh@nongsanphugia.com   Các thông tin liên hệ khác:  –  Liên hệ […]