Mục tiêu chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA

nspg

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

  1. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng sản xuất kinh doanh cao

trong năm 2015 – 2016;

  1. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ chuyên môn đáp

ứng nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp.

  1. Ứng dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

                           chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn Công ty;     

  1. Đảm bảo 100% vật tư nguyên liệu đầu vào đáp ứng các yêu cầu chất lượng

của sản phẩm sản xuất;

  1. Đảm bảo máy móc, thiết bị được bảo dưỡng, sữa chữa, thay thế theo đúng

quy trình quản lý thiết bị máy móc của nhà sản xuất đưa ra;

  1. Đảm bảo 100% sản phẩm bán ra thị trường đúng yêu cầu kỹ thuật và nhu

cầu sử dụng của khách hàng;

  1. Đảm bảo 99% xuất hàng đúng, đủ chủng loại và lượng theo đơn đặt hàng của

khách hàng;

  1. 100% ý kiến khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết kịp thời.

Speak Your Mind

*