Khi nào bò động dục, Biểu hiện bò động dục thế nào?

Trong chăn nuôi bò sinh sản, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, việc phát hiện bò động dục và phối giống kịp thời cho bò cái giúp tăng đàn nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách giữa các lứa đẻ, tăng thời gian khai thác sữa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong […]

0904 653138