Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất bổ sung cơ sở lĩnh vực chăn nuôi vào danh mục kiểm kê khí nhà kính

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài Nguyên và Môi trường).

Theo đó, liên quan đến danh mục kiểm kê khí nhà kính ngành nông nghiệp, VCCI cho rằng Dự thảo bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây là bổ sung hoàn toàn mới so với Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, và không có trong các trường hợp tại Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Trong khi đó, theo Điều 6.2 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nhằm mục đích chi tiết các cơ sở đáp ứng các tiêu chí tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Vì vậy, Danh mục này cần phải đảm bảo tính thống nhất với các quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

 

Cũng theo VCCI, lý giải cho việc bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi vào danh mục kiểm kê khí nhà kính, cơ quan soạn thảo cho rằng các cơ sở này có mức phát thải trên 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên. Tuy nhiên, theo VCCI Nghị định 06/2022 không quy định các doanh nghiệp này thuộc các trường hợp kiểm kê khí nhà kính.

Việc bổ sung doanh nghiệp vào danh mục này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về kiểm kê và giảm phát thải tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Trong khi đó, không có sự tham vấn đầy đủ cũng như đánh giá tác động cụ thể đến doanh nghiệp. Khi đó, quy định này dường như chưa thống nhất với văn bản cấp trên, cụ thể là Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Đặc biệt, theo VCCI, quy định bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi vào danh mục kiểm kê khí nhà kính còn tác động lên doanh nghiệp, bởi theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện nhiều cơ sở chăn nuôi đang đối mặt với vấn đề chi phí kinh doanh lớn do các tác động từ dịch bệnh Covid-19 và các yêu cầu về di dời địa điểm chăn nuôi theo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Quy định này sẽ ngay lập tức tạo thêm gánh nặng lên các doanh nghiệp tại thời điểm này.

Ngoài ra, dự thảo quy định thông tin các cơ sở trong danh mục gồm: Tên, địa chỉ, ngành nghề, loại hình kinh doanh và mức tiêu thụ. Thực tế, các thông tin như trên có thể thay đổi mà cơ quan nhà nước chưa kịp rà soát hoặc cập nhật kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng sai sót, không trùng khớp thông tin doanh nghiệp giữa quy định và thực tế.

Hiện nay, các doanh nghiệp được định danh thông qua mã số doanh nghiệp, mã số thuế. Các thông tin này không thay đổi và có thể định danh chính xác doanh nghiệp. Do vậy, để đảm bảo tính chính xác, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thông tin về mã số doanh nghiệp, mã số thuế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *